Loading...

Бисер Манолов

Председател на Съвета на директорите на RYVYL (EU). Бисер Манолов има повече от 33 години професионален опит в областта на финансите. Той има доказан опит в ръководенето на големи финансови институции през годините. В продължение на много години Бисер е бил председател и изпълнителен директор на Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България, както и член на Управителния съвет на Международната асоциация на застрахователите на влогове със седалище в Базел (Швейцария). Бил е главен дилър на най-голямата българска търговска банка (УниКредит Булбанк). Освен това е съосновател и е бил председател на Българската асоциация на дилърите.