Loading...

Боян Рашев

Боян Рашев e един от водещите експерти в България в областта на управлението на околната среда и ресурсите. От 2007 г. е управляващ партньор в denkstatt – най-опитната консултантска компания у нас по въпросите за ESG, декарбонизация, доклади и оценки за въздействие, кръгова икономика.

Боян започва висшето си образования в специалност „Геология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. След две години прекъсва и заминава за Германия, където получава бакалавърска и магистърска степен по „Управление на околната среда и ресурсите“ от Бранденбургския технически университет в Котбус, Германия. Прекарва два семестъра съответно в Университета за природни науки и науки за живота във Виена и Централния университет на Венецуела в Каракас.

Боян има значителен принос за развитие на публичното разбиране за устойчивото развитие в страната чрез активното му участие в събития, медийни изяви, статии, обучения. През март, 2020 г. започва да инвестира лични средства въз основа на разбиранията си за развитието на пазарите за суровини. Това е толкова успешно, че бързо се превръща в нов бизнес. Днес е консултант на договорен фонд „Експат природни ресурси“, който изцяло се фокусира в такива активи.