Loading...

д-р Владимир Божилов

Доктор астрофизика и астрономия;  преподавател в катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Комуникатор на науката на международно ниво, учен и преподавател с наградени научни трудове, заслуги; участия в световни събития и проекти.