Loading...

Димитър Димитров

Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на „Шелли Груп“ АД, ръководител на R&D дивизията на компанията
Димитър Димитров е предприемач с над 25 години опит в областта на технологиите, телекомуникациите и IoT. Предприемаческият му дух се проявява още в ученическите му години и създава първата си компания малко преди да завърши гимназия.

Бизнес начинанията на Димитър Димитров продължават със създаването на Teracomm. Компанията набира скорост около 2003 г., като бизнесът ѝ е да предлага мобилни услуги с добавена стойност, мобилен маркетинг и нотификации. Teracomm се разраства извън границите на България, като в последствие компанията излиза на българската фондова борса и се преструктурира в холдинга Allterco. Един от съдружниците в компанията е Светлин Тодоров, с който по-късно Димитър Димитров основава „Шелли Груп“ АД. От предоставяне на телекомуникационни услуги бизнесът на Allterco започва да се диверсифицира към автоматизация и интернет на нещата. Първата стъпка в това отношение е разработването на продукти за управление на умни домове под линията Shelly. Идеята зад Shelly е да предлага продукти, с които се борави лесно, така че потребителите без задълбочени технически познания да могат да ги използват. Приходите на Allterco продължават да растат, тласкани напред от продажбите на умни устройства, като през 2022 г. над 120 млн. умни домове в Европа и САЩ използват продуктите на компанията според проучване на Research and Markets. През 2023 г. холдингът се преименува на Shelly Group, като новото име отразява водещата пазарна позиция на продуктите с марка Shelly и също така служи за унифициране на идентичността на марката в цялата Група.