Loading...

доц. Веселина Вачкова

Изследовател в Института за Исторически изследвания към БАН, София;  Директор на ИМ, гр. Перущица.

Основна област на изследвания: Античните и средновековни теории и практики в религиозно-политическите сфери и тяхната съвременна транскрипция в Западния свят.

Автор на 10 монографии (на български, френски и английски език), съавтор на 7 колективни монографии и многобройни студии и статии в български и чужди специализирани издания.