Loading...

проф. д-р Милена Велизарова

Проф. д-р Милена Велизарова е един от водещите специалисти в областта на клиничната лаборатория и в частност лабораторната хематология към Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и водещ университетски преподавател в преддипломното и следдипломното обучение по клинична лаборатория в Медицински университет – София.

Водещ изследовател е в 6 и участник в 4 научно-изследователски проекти в мултидисциплинарни екипи. Научните ѝ интереси са насочени в областта на новите технологии и тяхното приложение в лабораторната хематология и молекулярната генетика.