Loading...

доц. Милена Георгиева

Милена Георгиева е доцент по молекулярна биология. Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика и съвременна биомедицина. Тя е автор на над 100 научни публикации в реферирани международни списания. Ръководител и участник е в редица научно-изследователски проекти към национални, и международни агенции. Тя е научен консултант към международната Enago academy, която цели да подпомага учените от цял свят със съвети за академично развитие. 

Милена има специализации по генетика и епигенетика в Института Кюри и в Университета в Страсбург, Франция. Специализирала е биология на стареенето в Международния научен център по био-инженерството в Триест, Италия.
Член е на Съюза на Учените в България, на Европейската Федерация на Биохимичните дружества и на Международния съюз по Клинична Епигенетика.

Милена е ревностен комуникатор на науката, гост-лектор е на многобройни фестивали и научни събития, чест гост в радио- и ТВ-предавания. Лектор е на TED платформата.