Loading...

д-р Димитър Атанасов

Д-р Атанасов е историк в БАН. Занимава се с история на Западните Балкани, с фокус Бивша Югославия и Албания. Акцент в дейностите му е употребата на миналото днес: от очевидни полета като политически речи, проекти и действия, през образователната система, изкуството и популярната култура, ежедневните нагласи, кухнята и други.