Loading...

Ирена Цакова

Ирена е инженер – химик и има магистърска степен по „Екологичен мониторинг, контрол и здраве“. Понастоящем тя е директор „Разрешителни и правни дейности“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

Кариерното ѝ израстване в „Дънди Прешъс Металс” започва с работа по мониторинга и управлението на околната среда в Челопеч, а след това като ръководител на местния екип по околна среда, здраве, безопасност и сигурност. Като оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД тя ръководи трудния процес по осигуряване на необходимите разрешителни за проекта за добив на злато „Ада тепе“, в това число и осигуряване на съответствие с високите и всеобхватни изисквания при изготвяне на оценката на въздействие върху социалната и околната среда. Част е от ръководния екип, управляващ първия нов златодобивен рудник в България за последните 40г. „Ада тепе“. Ирена отговаря и за управлението на сложните взаимоотношения със заинтересованите страни на местно и национално ниво.

В ролята си на доказан специалист, Ирена умее да разрешава конфликти по впечатляващ начин, справяйки се отлично с изискванията на различни институции и организации, като кредитори, държавни органи и др. Опитен професионалист, с отлични умения за общуване и водене на преговори, съчетани с дисциплина при управление на проекти и изключителен подход към хората и работните екипи, Ирена е доказала способността си за създаване и поддържане на стратегически партньорства. Ирена Цакова е една от 100те вдъхновяващи жени в световната минна индустрия и е модел за подражание.