Loading...

Катя Стайкова

Изпълнителен директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“. Г-жа Стайкова е икономист, магистър по социология и политически науки, дългогодишен журналист, медиен консултант /PR/ на знакови български и чужди фирми, както и мениджър по проекти, финансирани по оперативни програми на ЕС и от държавния бюджет.

Катя Стайкова популяризира няколко бранда в България и извън страната като „Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/, най-мащабният индустриален проект в Югоизточна Европа с привлечени досега над 3 милиард евро инвестиции, 180 български и чуждестранни компании и открити над 35 000 работни места.

Тракия икономическа зона е най-голямата и устойчиво развиваща се индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа.