Loading...

Крум Гърков

Крум Гърков има повече от 25 години управленски опит, обхващащ публичния и частния сектор. В момента е съветник на министър-председателя на България. Преди това между ноември 2012 г. и ноември 2022 г. той е заемал длъжността Изпълнителен Директор на eu-LISA с визията да насърчава цифровата трансформация като ключов фактор за успех на интегрираното управление на границите и сътрудничеството в областта на правоприлагането в ЕС. Той насърчава цифровата трансформация като една от ключовите предпоставки за изграждане на по-сигурна Европа и осигуряване на непрекъснато и стабилно предоставяне на услуги в непрекъснато променяща се и много взискателна среда.

Преди eu-LISA, Крум Гърков е бил оперативен директор на Experian Group Ltd., водещ световен доставчик на информационни услуги за финансовата индустрия. Преди това е бил програмен мениджър в Hewlett-Packard. Работил е и в Националната агенция за приходите като CIO, както и в Центъра за масова приватизация в България като заместник изпълнителен директор. Крум Гърков има магистърска степен. по компютърни технологии, магистърска степен по бизнес администрация в областта на информационните технологии и магистърска степен по бизнес администрация London School of Business & Finance със специализация в областта на управленското консултиране.