Loading...

Николай Киров

Николай Киров е директор „Оперативен дизайн“ за „Дънди Прешъс Металс“ в България. В своята роля Николай проектира, разработва и внедрява инициативи за оперативни подобрения. Той осигурява синхронизиране на цялостния оперативен дизайн с модела за управление.  

Николай развива и надгражда процесите и технологиите за анализ на данни, и включването им в съответните рутинни управленски дейности.  

Организира, ръководи и контролира оперативното планиране на дейностите за поддръжка и подготовка на годишния оперативен бюджет.  Осигурява спазване на технологични параметри в съответствие с политиките на Компанията, нормативните изисквания за околна среда, здраве и безопасност. 

Той има повече от 20 години опит в областта на оперативните трансформации, бизнес и информационни архитектури, анализ на данни, системи за оперативна и управленска отчетност, внедряване на ИТ решения, придобит чрез заемане на различни роли в Dundee Precious Metals, TA Cook, TMF и KPMG.