Loading...

Николай Мартинов

Николай Мартинов притежава над 15 г. опит в областта на капиталовите пазари, публичните дружества и финансите. Започва своята кариера като стоков брокер на Софийската стокова борса в периода 1991-1993 г., като от 1993 г. e брокер на Софийската Фондова Борса и Балканската Фондова Борса. От 1997 г. до 2006 г. работи като брокер и ръководител на отдел “Български Kапиталов Пазар” в ФК „Карол“ АД, по-късно „Карол“ АД, като изгражда изцяло посредника като институционален участник в търговията на Българската Фондова Борса (БФБ). През 2003-2006 г. г-н Николай Мартинов е член на Съвета на директорите на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД – управляващото дружество на инвестиционния инструмент на Карол – „Адванс Инвест“ АД.

От 2002 г. до 2005 г. е награждаван от БФБ с годишната награда за брокер с най-голям брой сключени сделки. През периода 1997-2003 г. г-н Николай Мартинов също е съдружник и управител на „Юником Консулт“ ООД, след което поема контрола на дружеството и го превръща в частен инвестиционен инструмент. Юником е собственик на правата върху сайта Finance.News.BG до 2003 г., когато са продадени на Уеб Медиа Груп. През 2004 г. участва като водеща фигура в първичното публично предлагане на „Инвестор БГ“ АД – първото на БФБ, и от 2004 до 2013 г. е член на Съвета на директорите на публичната компанията с отговорности по стратегическото и развитие.

Николай Мартинов е съосновател и управляващ съдружник в компанията за дялови инвестиции „Импетус Капитал“ ООД. Има магистратура по компютърни технологии от Технически Университет – София и придобит сертификат за брокер на ценни книжа от Комисия Финансов Надзор.