Loading...

Николай Недялков

Николай Недялков има повече от 20 години опит в ИТ сферата. Завършва специалност „Информатика и електронен бизнес“ във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където по-късно се завръща и като преподавател. Изпълнявал е функциите на главен изпълнителен директор на една от най-големите български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.

Бил е главен технически директор на един от най-големите доставчици на електронни платежни услуги в България (eBG.bg). Отличен е от Президента Георги Първанов с грамота „Джон Атанасов“ за цялостен принос за развитие на IT обществото в България.

Той е сред основателите на „Българската асоциация за информационна сигурност“ (ISECA), както и неин председател.

Създател и изпълнителен директор на единствената у нас компания, изцяло фокусирана върху предоставянето на цялостни и иновативни решения в сферата на мобилността и развитието на „умни градове“ – Tixi. Освен с информационни технологии и smart-and-green-living иновации, през свободното си време предпочита да се занимава с другата си голяма страст – баскетбола.