Loading...

проф. д-р Маргарита Бакрачева

проф. д-р Бакрачева е специалист с многогодишен опит в разнообразни области на психологията, автор на над 350 популярни и научни материала, с многобройни  медийни участия; обучения и тренинги по авторски програми в сферата зад гърба си.

Част от професионалната ѝ дейност включва членството на Дружество на психолозите в България, в Съюза на учените и на Дружество на Българската асоциация за тренинг и развитие. Член е на редакционната колегия на Българско списание по психология и др.