Loading...

проф. Наталия Бекярова

Професор д-р Наталия Бекярова е завършила Исторически факултет на софийския университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Нова и най-нова история“. Доктор е по военно-политическа история и преподавател във факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С. Раковски“, катедра „Национална и международна сигурност“. Специализирала е в Центъра по политика за сигурност (GCSP) в Женева, Швейцария, по съвременните проблеми на международната сигурност. 

Преподавала е години наред в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, била е хоноруван преподавател в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, както и в юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Автор е на множество изследвания в областта на сигурността в страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион, по глобалните проблеми на международната сигурност, по демографските и екологичните измерения на  сигурността. Сред тях са монографиите „Нагорни Карабах – между Армения и Азербайджан“, „Югоизточна Европа в контекста на сигурността“ ч.1 и ч.2, „Демография и сигурност“ и други. Владее руски и английски език.