Loading...

Свилен Рангелов

Завършил икономика в Davidson College, САЩ. През 2014 г., заедно с брат си Константин, авиокосмически инженер, основава DRONAMICS, към момента спечелил международни награди и признание в индустрията.   Тяхната мисия е с помощта на най-новите технологии да демократизира въздушния превоз на товари и да ускори електронната търговия на развиващите се пазари.