Loading...

Ясен Георгиев

Изпълнителен директор на Институт за икономическа политика – аналитичен център, изследващ широк кръг от икономически и секторни теми в България в контекста на европейските и глобалните процеси. Професионалният му опит включва позиции в Института, Асоциацията на германските индустриално-търговски камари, Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия, Байерсдорф България и други.