Loading...

Продуктови иновации за повишаване на енергийната ефективност. Потребителски и бизнес приложения за изграждането на ESG стратегия – Димитър Димитров, CEO Алтерко