Loading...

Иновиране в строителството. Публично-частни партньорства и технологичен трансфер на практика – Пламена Ненкова, ГБС