Loading...

Фондови пазари, инвестиционни хоризонти и истории на успеха при скалиране на български МСП – Николай Мартинов, Impetus capital