Loading...

Енергийният преход в сблъсък с пазара на ресурси: Какво представлява енергийният преход и до къде я докара? Какво следва от това за пазара на ресурси? Какво очаквам да се случи през 2023 и в средносрочен план до 2030г.? – Боян Рашев, Denkstatt