Loading...

Съвременният тероризъм и предизвикателствата пред сигурността в България – полк. доц. д-р Петър Маринов – ръководител на Център за изследване на екстремизма и тероризма при ВА „Г.С. Раковски“